Kontoret

Grimstad og Tønsager AS ble stiftet 18.12.1985. Kontoret har i dag fire heltidsansatte.
Våre viktigste arbeidsområder er:

  • Kontor- og forretningsbygg
  • Boliger og fritidsboliger
  • Industri og næringsbygg
  • Rehabilitering og ombygging
  • Restaurering
  • Prosjekt- og byggeledelse

    

   Kontoret tegner med Vectorworks. For illustrasjoner benyttes Artlantis og Adobe Photoshop. Kontoret benytter kvalitetssikringssystemet Maks 2010.