Diverse

Vi tegner også barnehager, idrettshaller og bygninger med flere funskjoner. Vi kan også utføre mindre reguleringsplaner i forbindelse med nye prosjekter.