3D-visualisering

Vi tegner i 3D og utarbeider illustrasjoner etter behov. Illustrasjoner benyttes ofte som grunnlag for form- og fargevalg. De medfører i tillegg at byggherrer får bedre oversikt over sine prosjekt enn om det kun utarbeides todimensjonale tegninger. Illustrasjoner benyttes også til markedsføring av bygninger for salg eller utleie.